مهارت جرات ورزی و نه گفتن

چگونه اعتماد به نفس اجتماعی را تقویت کنیم؟

چگونه اعتماد به نفس اجتماعی را تقویت کنیم؟

اعتماد به نفس اجتماعی، عبارت است از  قاطعیت رفتاری در موقعیت‌های خارج از کار. یکی از مهمترین کاربردهای اعتماد به نفس اجتماعی، ملاقات با افراد جدید و دوست شدن با آن‌ها است.

مشاهده مطلب
مهارت ارتباط موثر و جرأت ورزی

مهارت ارتباط موثر و جرأت ورزی

بسیاری از افراد سؤال کردن در مورد خواسته خود را سخت و مشکل می‌پندارند. احساس می‌کنند حق سؤال پرسیدن ندارند یا از پیامد سؤال خود هراس دارند. برقراری ارتباط موثر نیاز به یادگیری مهارت دارد.

مشاهده مطلب
چگونه قاطعیت و جرأت ورزی را در خود ایجاد کنیم؟

چگونه قاطعیت و جرأت ورزی را در خود ایجاد کنیم؟

در این مقاله قصد داریم روش‌های ایجاد مهارت جرأت ورزی و قاطعیت در خود را بررسی کنیم. با به دست آوردن این مهارت برقراری ارتباط با دیگران برای شما آسان‌تر خواهد شد. 

مشاهده مطلب
چگونه در زندگی رفتار قاطعانه داشته باشیم؟

چگونه در زندگی رفتار قاطعانه داشته باشیم؟

در این مقاله قصد داریم به رفتار قاطعانه در زندگی بپردازیم. رفتار قاطعانه به ما کمک می‌کند در برابر انتقادات و نظرات منفی دیگران واکنش مناسبی نشان دهیم، نه گفتن را بیاموزیم و ...

مشاهده مطلب