اصول اساسی تکنیک طوفان فکری

طوفان فکری چیست؟

طوفان فکری چیست؟

زمانی که یک مشکل به وقوع می‌پیوندد، طوفان فکری یک راه حل مناسب برای جمع آوری ایده‌ها در راستای حل آن مشکل است. این فرآیند معمولاً به صورت گروهی تحت هدایت یک مجری صورت می‌گیرد.

مشاهده مطلب