کسب موفقیت های بزرگ

ریچ رول - مردی که با درد رشد کرد

ریچ رول - مردی که با درد رشد کرد

ریچ رول ثابت نمود که برای عبور از سختی‌ها تنها قدرت فرد کمک‌کننده است و این باور که می‌تواند از آن عبور کند. قدرت انسان برای مقابله با مشکلات و سختی‌ها فراتر از تصور می‌باشد.

مشاهده مطلب