میلیاردرهای موفق

هنر موفقیت و خوشبختی از زبان جان پل دوجوریای میلیاردر

هنر موفقیت و خوشبختی از زبان جان پل دوجوریای میلیاردر

یکی از بزرگ‌ترین درس‌های موفقیت که باید در طول مسیر زندگی یاد بگیرید، این است که فقط خودتان مهم نیستید، بلکه باید بتوانید تا زمانی که زنده‌ هستید، خدمتی به این دنیا بکنید.

مشاهده مطلب
آشنایی با میلیاردر خود ساخته ای به نام جان پل دوجوریا

آشنایی با میلیاردر خود ساخته ای به نام جان پل دوجوریا

 موفقیت برخلاف باور بسیاری از مردم، به معنی داشتن پول زیاد نیست. موفقیت یعنی چه‌قدر کار خود را خوب انجام می‌دهید و این که تا چه زمان به خوب بودن ادامه می‌دهید.

مشاهده مطلب
 جان پل دوجوریا - درس های موفقیت

جان پل دوجوریا - درس های موفقیت

هیچ فردی به تنهایی نمی‌تواند به موفقیت برسد و تنها خود فرد مهم نمی‌باشد. در مسیر موفقیت باید تلاش کنید به دیگران هم کمک کنید که به موفقیت دست یابند.

مشاهده مطلب