مواجهه با مشکلات

پرورش تفکر خلاق در کودکان

پرورش تفکر خلاق در کودکان

یکی از چالش‌های پیش روی والدین و نظام آموزشی امروزی ، چگونگی رشد تفکر خلاق و نوآورانه در کودکان است. امروزه،  استفاده از روش‌های سنتی آموزش باید دیگرکنار گذاشته شود.

مشاهده مطلب
راه های عبور از مشکلات در کسب و کار

راه های عبور از مشکلات در کسب و کار

شما می‌توانید به راحتی یک کسب و کار موفق را راه اندازی نمایید. حتی با وجود مشکلات شما نباید بترسید، بلکه باید با آنها رو به رو شوید. افراد موفق هنگام مواجهه با مشکلات مستحکم‌تر پیش می‌روند.

مشاهده مطلب