مشکل مالی

راهکارهای حس ورشکستگی در افراد(بخش اول)

راهکارهای حس ورشکستگی در افراد(بخش اول)

دوست عزیز در این مقاله می خواهم در رابطه با موضوع ورشکستگی صحبت کنم، البته نه در رابطه با اصل ورشکستگی بلکه در رابطه با موضوع مهمتری در این زمینه که آن موضوع نیز راهکارهایی است که برای زمای که احساس می کنید ورشکسته هستید را بیان کنم. 
 پیش به سوی موفقیت روز افزون.
حسین عزت خواه.

مشاهده مطلب
8 راه افزایش درآمد

8 راه افزایش درآمد

خیلی از ما زمانی که دچار مشکل مالی می‌شویم و به دنبال دستیابی به هدف‌های مالی خود برای حل آن هستیم، ممکن است به این فکر بیفتیم که چگونه درآمد خود را افزایش دهیم.

مشاهده مطلب
ساخت باور و افکار قدرتمند

ساخت باور و افکار قدرتمند

افراد زیادی در زندگی وجود دارند که شما باید با آنها ملاقات کنید، کتاب‌هایی وجود دارند که باید آنها را بخوانید، کارهای زیادی باید یاد بگیرید، ورزش‌های زیادی وجود دارند که باید آنها را امتحان کنید و... شما برای این کارها نیاز به زمان و پول دارید.

مشاهده مطلب