عوامل پیشرفت

برای پیشرفت چه کارهایی را نباید انجام داد؟

برای پیشرفت چه کارهایی را نباید انجام داد؟

اکثر ما به دنبال ایجاد تغییرات شگرف در زندگی خود هستیم تا به یک سبک زندگی موفق و اهداف خود برسیم. همه ما در زندگی اشتباهاتی را مرتکب شده‌ایم اما هیچکس نمی‌تواند به گذشته بازگردد.

مشاهده مطلب
افکاری که ما را از پیشرفت باز می دارند

افکاری که ما را از پیشرفت باز می دارند

ذهن یک ماشین بهانه‌سازی است و تلاش می‌کند ما را از انجام هر کاری منصرف کند. برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی باید مراقب این بهانه‌‌ها باشید و تلاش کنید از منطقه امن ذهنی خارج شوید.

مشاهده مطلب
چگونه از اشتباهات درس بگیریم؟

چگونه از اشتباهات درس بگیریم؟

به یکی از تصمیمات درستی که اخیراً گرفته‌اید فکرکنید.  آیا این اطمینان ناشی از یک تجربه قبلی بود و با آزمون و خطا یاد گرفته بودید چگونه کاری را درست را انجام دهید؟ آیا اهمیت درس گرفتن از اشتباهات را می‌دانید؟

مشاهده مطلب