تغییر عادت

مسئولیت چه چیزی در دستان ماست؟

مسئولیت چه چیزی در دستان ماست؟

یکی از بزرگترین اصل‌های موفقیت حس مسئولیت شخصی می‌باشد که اگر این اصل را ندانید، خیلی از کارها را انجام نمی‌دهید و در نتیجه تغییر و دستاوردی در زندگیتان نمی‌بینید.

مشاهده مطلب
تغییر عادت

تغییر عادت

رفتارهای مثبت و مفید را در خود تقویت کنید. اما رفتارها و عادات منفی را بشناسید. بسیاری از مواقع ما از عادات منفی خود، بی‌اطلاع هستیم. در چنین مواردی باید از دیدگاه اطرافیان یاری بگیریم.  

مشاهده مطلب
چگونه عادات ناسالم را در خود از بین ببریم ؟

چگونه عادات ناسالم را در خود از بین ببریم ؟

عادات از جمله رفتارهایی هستند که آنچنان عادی شده‌ که جزیی از ناخودآگاه ما شده‌اند حتی وقتی می‌دانیم نباید آنها را انجام دهیم. بهتر است به جای عبارت "عادات بد" از "عادات ناسالم" استفاده کنیم.

مشاهده مطلب