اندیشه‌های جدید

8 دستورالعملی که به شکوفا شدن خلاقیت کمک می‌کند

8 دستورالعملی که به شکوفا شدن خلاقیت کمک می‌کند

اکنون بحث گسترده‌ای وجود دارد در خصوص اینکه آیا می‌توان خلاقیت را به دانش آموزان آموزش داد؟ و اینکه به چه علت بزرگسالان به اندازه کودکان مبتکر نیستند؟

مشاهده مطلب