آشنایی با توییتر

جک دورسی - توییتر چگونه متولد شد؟

جک دورسی - توییتر چگونه متولد شد؟

جک دورسی و سایر انسان‌های موفق، قبل از رسیدن به موفقیت، شکست‌هایی را تجربه و مسیرهای اشتباهی را طی می‌کنند تا مسیر درست خود را پیدا کرده و قدم در آن راه بگذارند.

مشاهده مطلب