ظهور آمازون

انبار آمازون

انبار آمازون

روز پرایم امسال برای آمازون روزی پرمشغله بود به ویژه پس از خریداری فروشگاه Whole Foods و گسترش شرکت در وطن خود یعنی سیاتل. اما پشت برنامه‌های شرکت برای رشد و توسعه، یک شبکه انبارداری عظیم نهفته است که شرکت را قادر می‌سازد تحویل سریع را در هر نقطه از آمریکا به انجام رساند.

مشاهده مطلب